Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mandlova.cz mezi společností Martina Sejkorová (dále jen "prodávající") a spotřebiteli (dále jen "kupující"). Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Prodávající

Martina Sejkorová, IČ 04779622, se sídlem Havlíčkova 454/1, Buštěhrad, 27343, je společností zabývající se importem španělských potravin. Firma je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném odborem obecního živnostenského úřadu magistrátu města Kladno, Prodávající není plátcem DPH.

Kontaktní údaje

email: mandle.martina@seznam.cz (na vaše dotazy odpovíme během 24 hodin)
tel.: +420 724 684 007 (Jsme vám k dispozici vždy v pracovní dny od 8 - 18 hod. Mimo pracovní dobu nám prosím zanechte vzkaz a my se vám ozveme zpět. Cena hovoru za minutu dle standardních sazeb operátorů.)

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných ochranných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí
uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v elektronické objednávce.

Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.

SYSTÉM OBJEDNÁVÁNÍ

Jak lze objednávat

Objednávat zboží může kupující prostřednictvím elektronické objednávky na www.mandlova.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 724 684 007. Objednávat pomocí elektronické objednávky je možné 24h denně, prostřednictvím telefonní linky pak v pracovní dny od 8 do 18 hodin.

Objednávka

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je přijetím návrhu kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Konečná cena je tvořena cenou vybraného zboží a poštovného. Konečná cena bude
kupujícímu potvrzena v samostatném emailu.

Podmínkou platnosti objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby. V
případě, že kupující bude objednávat zboží telefonicky, bude vyzván ke sdělení všech výše zmíněných údajů a potvrzení objednávky mu bude zasláno na sdělený email.

Expedice

Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího. Expedice pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení plné kupní ceny.

Nemožnost plnění ze strany prodávajícího

V případě, že se zboží již nevyrábí nebo se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o
dalším postupu.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a nový termín dodání.
Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Zrušení nebo změna objednávky ze strany kupujícího.

Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby, než je považována za vyřízenou, tj. došlo k expedici nebo osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést
těmito způsoby:

 • emailem na adresu mandle.martina@seznam.cz nebo

 • telefonicky na čísle +420 724 684 007.


Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující stornovat objednávku po odeslání zboží, postupuje se dle bodu VI. Odstoupení od smlouvy.

DODACÍ PODMÍNKY

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky.

Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v elektronické objednávce, způsoby doručení jsou:

 1. osobní odběr

 2. doručení Českou poštou -
  Obchodní balík s dobírkou

 3. doručení přepravní službou GEIS Logistic - Balík s
  dobírkou


Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

1. Osobní odběr

V případě zvolení osobního odběru není účtována cena za poštovné.

Zboží lze vyzvednout osobně po domluvě na adrese:

Havlíčkova 454/1, Buštěhrad, 273 43 nebo na farmářském trhu v Praze.

Osobní odběr může být realizován v případě zvolení platby v hotovosti na výše uvedené adrese.

2. Doručení prostřednictvím České pošty - Obchodní balík s dobírkou

(Česká pošta v tomto odstavci dále označována jako "přepravce"):
Zboží bude doručeno kupujícímu na doručovací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvedne v daném termínu, zásilka se vrací zpět prodávajícímu. Za opětovné doručení si prodávající účtuje poštovné ve stejné výši.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obyčejně 1-3 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Kupující hradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

Cena poštovného: 55,- Kč (vč. DPH).

3. Doručení společností GEIS Logistic - Balík s dobírkou

(společnost GEIS Logistic v tomto odstavci dále označována jako "přepravce"):
Zboží bude kupujícímu doručeno na dodací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

Svozové dny přepravce jsou vždy každé pondělí a čtvrtek v příslušném týdnu.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obvykle 1-2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Při zvolení tohoto způsobu doručení je kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany zvoleného
přepravce.

V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (následující pracovní den). V případě, že ani při druhém pokusu o doručení zásilky nebude kupující na uvedené adrese zastižen, vrací se zásilka zpět k prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje prodávající poštovné ve stejné výši.

Kupující hradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti nebo nově i kreditní kartou při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

Cena poštovného:

Hmotnost do 50 kg, cena v Kč 110,- 

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující si může v elektronické objednávce zvolit tyto způsoby úhrady:

 1. platba v hotovosti při osobním
  odběru

 2. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od
  zákazníka přepravce)

 3. bankovním převodem na účet č. 77777037/5500

1. Platba v hotovosti

Tento způsob úhrady je podmíněn zvolením způsobu doručení formou osobního odběru. Údaje o tom, kdy a kde je možné si zboží vyzvednout, jsou uvedeny v bodu IV. Dodací podmínky.

2. Dobírka

Dobírkou hradí kupující celkovou částku v případě, že zvolil jako způsob doručení Obchodní balík s dobírkou České pošty nebo Balík s dobírkou společnosti GEIS Logistic. Kupující hradí v tomto případě zboží hotově při přijetí zboží přímo u přepravce.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má
kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Zboží kupující doručí prodávajícímu osobně na adresu: Havlíčkova 454/1, Buštěhrad, 27343. Kupující musí ke zboží dodat doklad o nabytí vraceného zboží. Náklady na vrácení
zboží je povinen uhradit kupující.

Vzhledem k charakteru zboží nabízeného na eshopu prodávajícího kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že zboží z uzavřeného obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů. Dále musí být zaručeno, že obsah balení nemohl přijít
do styku se vzduchem.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a
vlastnosti. Peněžní prostředky, které prodávající kupujícímu vrátí, mohou být tedy sníženy o hodnotu, kterou zboží ztratilo užíváním jiným než obvyklým ze strany kupujícího.

VII. REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že budete mít důvod k reklamaci, neváhejte se na nás obrátit. Budeme se snažit vyřídit reklamaci k vaší plné spokojenosti. Postup reklamace bude probíhat podle platného právního řádu ČR a v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího. Kupujícímu se doporučuje prohlédnout si zboží okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje společnost Martina Sejkorová ke každému zakoupenému zboží účetní doklad - fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství,
číslo objednávky).

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Vzhledem k povaze nabízeného zboží na eshopu se tato lhůta vztahuje na veškeré zboží.

Jak postupovat při reklamaci

 • Jestliže se vyskytne důvod k reklamaci, informujte nás o tom emailem (mandle.martina@seznam.cz), telefonicky (+420 724 684 007) nebo písemně (Martina Sejkorová, Havlíčkova 454/1, Buštěhrad, 27343).

 • Přesvědčte se, že zboží je stále v záruční době, tj. od převzetí zboží neuběhla doba trvanlivosti vyznačená na obalu.

 • Reklamované zboží nám buď můžete vrátit osobně na adrese: Martina Sejkorová, Havlíčkova 454/1, Buštěhrad, 27343 nebo zaslat poštou na stejnou adresu.
  Upozornění - zásilku nezasílejte dobírkou. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

 • Přiložte k reklamovanému zboží dopis s vašimi kontaktními údaji a popisem vady, která je příčinou reklamace a kopii nákupního dokladu.

 • Aby mohla být reklamace uznána platnou, musí být splněny tyto podmínky:

  • Zboží je vráceno kompletní,  v původním stavu. 

  • Zboží není záměrně poškozeno.


 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

    
  • běžným používáním  výrobku,

  • nesprávným používáním výrobku,

  • nesprávným skladováním

  • vlivem přírodních živlů či vyšší moci.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161
až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
  s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění
vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu
působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od
převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

VIII.
BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných
ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Prodávající se dále zavazuje k používání veškerých možných opatření, které zabrání zneužití osobních dat třetí stranou.

Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 7. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit
tyto Obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 1/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.